Mareon ook voor de facilitaire markt

Mareon is het cloud platform waarop meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers aangesloten zijn. Het is het platform tussen opdrachtgevers (woningbouwcorporaties) en opdrachtnemers (aannemers/leveranciers). Sinds 2015 is Mareon succesvol in gebruik in de woningbouwcorporatiemarkt en nu willen wij het ook voor de facilitaire markt beschikbaar stellen.

Congres Ketenstandaard 2018

Binnenkort starten we met Mareon voor de facilitaire markt en kun je kennismaken met Mareon op onze stand op de informatiemarkt tijdens het Congres Ketenstandaard 2018, de roadmap voor digitalisering, op 7 juni a.s. in Hart van Holland te Nijkerk. Graag willen wij je uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Voor de facilitaire markt biedt Mareon een platformoplossing waar opdrachten, facturen en bestellingen kunnen worden doorgegeven. Het grote voordeel hierbij is dat er maar één koppeling gerealiseerd hoeft te worden, namelijk met Mareon, waarna het platform toegang geeft tot ruim 500 aangesloten partijen. De te realiseren koppeling gaat via de Ketenstandaard, de standaard van koppelen waarbij je je eigen ERP/FMIS systeem kunt houden en via deze koppeling je opdrachten doorzet naar je leveranciers. De opdrachtnemer kan deze opdrachten uitvoeren, in Mareon zelf, of via een koppeling met hun eigen service systeem.

Volledige ketenintegratie met uw leverancier levert voor alle partijen voordelen op. We zetten ze even op een rij:

  • Digitalisering van het volledige proces, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer, administratief handwerk verdwijnt
  • Cloud-oplossing, altijd up to date
  • Bewezen technologie, met meer dan 500 aangesloten opdrachtnemers

Tijdens het congres krijg je als bezoeker door middel van talkshows onder leiding van Roelof Hemmen en interessante breakout- en kennissessies, een compleet overzicht van de actuele digitale ontwikkelingen, mogelijkheden en projecten die leiden tot een sterkere bouw- en installatiesector. Deelname is gratis, en als u wilt kunt u kosteloos gebruik maken van de lunch.

Aanmelden kan via deze link.

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen