Mareon ook voor de facilitaire markt

Mareon is het cloud platform waarop meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers aangesloten zijn. Het is het platform tussen opdrachtgevers (woningbouwcorporaties) en opdrachtnemers (aannemers/leveranciers). Sinds 2015 is Mareon succesvol in gebruik in de woningbouwcorporatiemarkt en nu willen wij het ook voor de facilitaire markt beschikbaar stellen.

Voor de facilitaire markt biedt Mareon een platformoplossing waar opdrachten, facturen en bestellingen kunnen worden doorgegeven. Het grote voordeel hierbij is dat er maar één koppeling gerealiseerd hoeft te worden, namelijk met Mareon, waarna het platform toegang geeft tot ruim 500 aangesloten partijen. De te realiseren koppeling gaat via de Ketenstandaard, de standaard van koppelen waarbij je je eigen ERP/FMIS systeem kunt houden en via deze koppeling je opdrachten doorzet naar je leveranciers. De opdrachtnemer kan deze opdrachten uitvoeren, in Mareon zelf, of via een koppeling met hun eigen service systeem.

Volledige ketenintegratie met uw leverancier levert voor alle partijen voordelen op. We zetten ze even op een rij:

  • Digitalisering van het volledige proces, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer, administratief handwerk verdwijnt
  • Cloud-oplossing, altijd up to date
  • Bewezen technologie, met meer dan 500 aangesloten opdrachtnemers

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen