Business Consultancy

Improving FM Together, het stroomlijnen én optimaliseren van uw bedrijfsprocessen doen we samen, op een interactieve manier. Facilitor is een bedrijf dat de mouwen opstroopt en gewoon aan het werk gaat! Een open en no-nonsense cultuur met korte lijnen. Kunnen dingen niet of zijn keuzes niet handig, verwacht dan ook een eerlijke 'nee'. Door onze ervaring zullen wij altijd met alternatieven komen.

Komt u een nieuwe uitdaging tegen in uw organisatie?

Wij denken graag met u mee hoe wij met de inzet van FACILITOR u hierbij kunnen helpen. Door de inrichting van de standaardsoftware en de mogelijkheden van de inrichtingsvariabelen kan er vaak meer dan gedacht wordt.

Wij hebben regelmatig contact met onze klanten over het gebruik en mogelijke verbeteringen van FACILITOR. Tijdens onze releases nemen wij deze klantwensen mee waardoor er een continue en iteratieve ontwikkeling van de standaardsoftware plaatsvindt.

Tijdens deze gesprekken komen we regelmatig uitdagingen van onze klanten tegen om bijvoorbeeld processen te optimaliseren zoals het automatiseren en optimaliseren van de inkoop, of het verbeteren van de accountability van uw afdeling of uw leveranciers, of het factureren van uw diensten zoals de verhuur van vergaderzalen. Met name op het gebied van integratie van organisaties en leveranciers zien wij veel ontwikkelingen die leiden tot een grotere efficiëntie.

In een gezamenlijke discussie bekijken wij met u de verschillende mogelijkheden om uw doelen te halen. Zodra blijkt dat FACILITOR hierin toegevoegde waarde kan bieden, dan stemmen wij met u af hoe wij dit samen met u kunnen realiseren.

Implementatie: Agile Project Management

Onze centrale gedachte tijdens een implementatie is “zorgen dat het beoogde profijt van FACILITOR daadwerkelijk bereikt wordt”. Dit houdt in dat de oplossing aan moet sluiten op de gewenste werkwijze. Waar nodig is de toepassing geïntegreerd met andere systemen. De oplossing is toegankelijk en wordt gedragen door uw organisatie en de aanstaande gebruikers van de oplossing zijn goed ingewijd.

Gedurende iedere fase van het project werkt het hele team aan een iteratief en opbouwende manier om de implementatie te realiseren. Deze werkwijze dwingt een hele nauwe samenwerking af tussen Facilitor en u. Bij iedere stap in het project moet worden beoordeeld of het resultaat uiteindelijk bijdraagt aan de totale doelstelling. Door telkens actief en met elkaar de resultaten te beoordelen en aan te passen, ligt het uiteindelijke resultaat dan ook vanzelf in lijn met de verwachtingen.

Door deze aanpak is Facilitor in staat gebleken kleine en grote projecten succesvol af te ronden. Onze consultants/projectleiders hebben ruime ervaring met implementaties en zullen de aanpak en de voortgang in nauw overleg met u afstemmen.

Zelfredzaamheid

Door de opzet van standaardsoftware en inrichtingsvariabelen is de zelfredzaamheid van onze klanten erg groot bij het doorvoeren van wijzigingen. Bij nieuwe releases hoeft u geen extra kosten te maken voor omgevallen maatwerk. Hierdoor zult u gedurende de jaren dat u FACILITOR gebruikt niet blijvend geconfronteerd worden met consultancykosten. Het is onze ambitie om onszelf na een implementatie overbodig te hebben gemaakt voor het dagelijks beheer en onderhoud.

Het is goed om te beseffen dat een organisatie ook na een implementatieperiode nog verandert en dat dit tot gevolg kan hebben dat gemaakte keuzes af en toe herzien moeten worden. Met FACILITOR heeft u standaard de flexibiliteit die daarvoor nodig is.

Het FMIS introductiespel

Het implementeren van een FMIS is een intensieve aangelegenheid voor het projectteam. Er moet weer eens goed worden nagedacht over de werkwijzen en processen. ''Doen we dit zo omdat we het zo willen of omdat het zo gegroeid is of omdat het toen niet anders kon?'' is een veel gestelde vraag.

Om een concreet beeld te krijgen van het implementatieproject hebben wij het introductiespel, the FACILITOR Kick-off Game, ontwikkeld. Dit is een interactief spel waarmee het gehele implementatieteam in staat wordt gesteld om samen tot een creatieve en gedragen oplossing van mogelijk problemen te komen en een beeldend inzicht te krijgen in het implementatieproces. Met een beetje goede wil staan in een mum van tijd de neuzen constructief dezelfde kant op!

Support

Onze Helpdesk staat voor u klaar om u te helpen met uw vragen. Onze Helpdesk medewerkers zijn op de hoogte van uw wensen en organisatie en hebben een gedegen kennis van FACILITOR. Zij kunnen u snel en adequaat helpen met uw vragen.

Bovendien hebben onze klanten toegang tot het Facilitor Logcentre voor hulp en ondersteuning bij het gebruik van FACILITOR. Hierdoor hebt u altijd inzicht in de ingediende vragen of verzoeken en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang hiervan.

Het Facilitor Forum is het platform voor organisaties die FACILITOR gebruiken. Op dit Forum vindt u het laatste nieuws met betrekking tot FACILITOR, maar kan ook iedere geregistreerde gebruiker ideeën uitwisselen die met FACILITOR te maken hebben.

Training

De ervaring leert dat een gedegen opleiding van de intensieve gebruikers een goede bijdrage levert aan het gewenste gebruik en realisatie van beoogde processen na implementatie.

De opleidingen worden ‘in house’ gegeven en worden toegespitst op de prakijk, gebruikmakend van het te implementeren systeem binnen uw organisatie.
Vooraf wordt het opleidingsplan met u afgestemd en wordt er rekening gehouden met de omvang van de groep, functies en het gebruik van FACILITOR binnen uw organisatie.

De trainers
De trainers werken nauw samen met de betrokken consultant die de implementatie begeleidt en kennen daardoor de exacte situatie van de betreffende organisatie. Zij kennen tevens uw FACILITOR omgeving en de manier waarop FACILITOR is geïmplementeerd en wordt toegepast. Niet alleen tijdens de implementatie en training, maar ook daarna zijn zij de eerste contactpersonen voor uw medewerkers voor al hun vragen.

I-learning
Binnen FACILITOR is onder de helpfunctie de tab I-learning beschikbaar voor alle gebruikers. Daarin zijn instructievideo’s beschikbaar voor de eindgebruiker die hem in staat stelt om in enkele minuten vertrouwd te raken met FACILITOR. Naast deze I-learning video’s is hier voor de verschillende type gebruikers uitleg beschikbaar voor de meest voorkomende handelingen. De helpfunctie bevat stap-voor-stap beschrijvingen van deze handelingen en gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende schermen in FACILITOR.

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen