CAFM

Selectie van uw FMIS (of CAFM / IWMS) leverancier

U hebt al besloten een FMIS (facilitair management informatie systeem of CAFM / IWMS) aan te schaffen of uw huidige FMIS te vervangen, en nu is er de uitdaging om de selectie van het voor u meest geschikte FMIS te maken. Inmiddels is er een ruime keuze uit aanbieders op de FMIS-markt. Bekende partijen in de FMIS markt zijn onder andere Ultimo, Axxerion, Topdesk, Planon en FACILITOR. Hoe pakt u de selectie van uw FMIS het beste aan?

Het is aan te bevelen om medewerkers van verschillende niveaus en disciplines in de projectgroep te betrekken, zodat een draagvlak voor het pakket gecreëerd kan worden. Het verdient aanbeveling om de ICT afdeling te betrekken. De mate van inspanning van de ICT afdeling hangt mede af van de keuze voor SaaS (Software as a Service) of een Licentie (lokale installatie). Meer informatie over deze keuze? Klik hier Wilt u een SaaS oplossing? Dan is het in het kader van uw leveranciersselectie belangrijk na te vragen in hoeverre het systeem SaaS is, dus in hoeverre alles via de web server gaat, geen plugins, en bij nieuwe releases hoeft u verder in huis technisch niets aan te passen.

Tips en aandachtspunten bij de selectie van een FMIS en leveranciers FMIS

Maak een haalbare planning en bepaal de gewenste doelen Probeer vooraf een ‘Return on Investment’ vast te stellen (uw fmis leverancier kan hierbij helpen) Kies een pakket dat kan meegroeien met de organisatie Kies niet te makkelijk voor een pakket op maat, maar kies waar mogelijk voor een standaard pakket Maak een keuze tussen SaaS (Software as a Service) en Licentie Specificeer niet alle processen in detail, maar bekijk met de fmis aanbieder hoe de processen met de standaard software ingericht en geoptimaliseerd kunnen worden Gebruik user cases en probeer het zelf uit (vraag een demo account) en kijk bij andere organisaties die het systeem gebruiken Laat u niet verleiden door alle opties die een FMIS biedt en schaf in eerste instantie alleen een basis van modules aan die het meest relevant en noodzakelijk voor uw organisatie Voor de modules gefaseerd in, zodat u en de toekomstige gebruikers al snel resultaat kunnen zien met als gevolg dat er een draagvlak gecreëerd wordt en het implementatietraject versoepelt Kijk niet alleen naar de kosten, maar vooral naar het oplossingsvermogen van de knelpunten en doelstellingen Blijf met medewerkers communiceren en betrek ze bij het gehele traject om draagvlak te creëren en te behouden Aangezien het om een lange termijn samenwerking gaat, kies de aanbieder die het beste bij u past. Denken zij met u mee? Hoe is het contact tijdens en na de implementatie georganiseerd en kent de leverancier uw organisatie werkelijk, is er flexibiliteit bij de leveranciersorganisatie om snel en adequaat op uw vragen te reageren?

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen