De Alliantie

De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad. Met bijna 60.000 woningen is de Alliantie één van de grootste woningcorporaties in Nederland. Nathalie van Kuijk is Manager Facilitaire Zaken en vertelt over het hoe en waarom van de inzet van FACILITOR.

De aanleiding

De aanschaf van FACILITOR was in de eerste fase gericht op e-Procurement. De Alliantie heeft een inventarisatie gemaakt van de e-Procurement wensen, die de leidraad vormde voor verdere centralisatie, optimalisatie en professionalisering van de facilitaire inkoop. Van Kuijk: “Medewerkers kunnen nu van achter het bureau bestellingen plaatsen in onze webshops die gekoppeld zijn met de leveranciers.”

Van Kuijk: “De belangrijkste reden om met een fmis te werken is dat we 24/7 bereikbaar zijn voor onze interne klant en dat de kwaliteit van dienstverlening hiermee toeneemt. Alles -bestellen, reserveren en melden- wordt afgehandeld via één kanaal. Daarnaast zijn overzichtelijke managementrapportages belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen en achteraf te kunnen rapporteren.”

Het belangrijkste argument om voor FACILITOR te kiezen is dat dit fmis mogelijkheden biedt voor mobiele toepassingen en dat het een zeer gebruikersvriendelijk systeem is, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de beheerders.

Begin 2015 is besloten om FACILITOR in de volle breedte als fmis (facilitair management informatie systeem) te implementeren, zoals voor meldingen en reserveringen. Hierdoor kunnen de medewerkers al hun facilitaire zaken in één systeem regelen en overzien en kunnen de processen verder geoptimaliseerd worden. Bovendien zal hierdoor meer en betere managementinformatie beschikbaar komen.

Foto kantoor de alliantie

Werkwijze

Bij de Alliantie werken bijna 700 medewerkers met FACILITOR, waarvan 10 key users. De gebruikers kunnen met zelfservice vanuit een internetportaal zelf hun bestellingen doen. De module Analyzer biedt extra mogelijkheden voor de rapportage van onder andere KPI’s.

Zonder FACILITOR e-Procurement hadden we ons hele CYOD concept nooit zo snel van de grond gekregen.

Implementatie

De implementatiewerkwijze van Facilitor is agile. Kernwoorden van deze methode zijn flexibiliteit, interactieve samenwerking, communicatie en teamgeest. De opleveringen kunnen per onderdeel, bijvoorbeeld per module, plaatsvinden en er is ruimte voor verandering en voortschrijdend inzicht. Deze aanpak is succesvol gebleken bij kleine en grote projecten. Facilitor en De Alliantie hebben het plan van aanpak en de voortgang in nauw overleg afgestemd.

De implementatie verloopt soepel en snel. Er wordt goede ondersteuning/advisering gegeven bij de inrichting van het systeem. Een grote plus van Facilitor is de flexibiliteit bij aanpassingen op de inrichting van het systeem.

Next steps

Op de vraag welke rol van FACILITOR nog meer kan spelen in de ketenoptimalisatie met leveranciers, antwoordt Van Kuijk: “Het zal in de toekomst eenvoudiger zijn om meldingen rechtstreeks bij de leverancier te laten binnenkomen, zodat zij die beter binnen de op voorhand afgesproken SLA kunnen oplossen."

interieur de alliantie
Bekijk meer cases

Zij werken al met Facilitor

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen