Nationaal Militair Museum

Op het noordelijke gedeelte van de voormalige vliegbasis Soesterberg staat het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM). Het NMM herbergt, naast een defensiebreed thematisch gedeelte, de collecties van het Legermuseum en het Militaire Luchtvaartmuseum. Op het grote buitenterrein zijn exposities en is ruimte voor evenementen.

De bouw van het museum is onderdeel van de herinrichting van het museaal bestel van Defensie. Het museum is in opdracht van het Rijksvastgoed gebouwd en ingericht volgens een DBFMO-contract met het consortium Heijmans PPP, dat op 8 mei 2012 werd getekend voor een looptijd van 25 jaar. Het consortium is verantwoordelijk voor de bouw, de inrichting van de tentoonstelling én gedeeltelijke exploitatie. Op 25 januari 2013 begon de bouw van het NMM officieel; de eerste bouwhandeling werd verricht door de minister van Defensie Hennis Plasschaert.

Heyday facility Management is verantwoordelijk voor het facilitair management en maakt daarvoor gebruik van FACILITOR. Diensten als beveiliging, horeca en schoonmaak zijn essentieel voor het succes van het museum.

Kenmerken

Wat is DBFM of DBFMO?

Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking. De overheid en marktpartijen werken samen middels geïntegreerde, langlopende contracten met looptijden van 20 tot 30 jaar.

De hierboven genoemde aspecten van een project worden uitbesteed aan een consortium, dat speciaal voor de duur van het project is samengesteld. Bij infrastructuurprojecten wordt DBFM toegepast. Bij rijkshuisvestingsprojecten is er meestal sprake van DBFMO.

Voordelen DBFMO

DBFMO biedt bij grote projecten potentieel meer kwaliteit voor minder geld en kan daarom een aantrekkelijke manier zijn om de samenwerking met de markt vorm te geven. DBFMO is geen doel op zich maar een belangrijk instrument om meerwaarde te verwezenlijken. Het is daarom van belang om per project een zakelijke transparante afweging te maken of sprake is van meerwaarde.

Buitenkant Nationaal Militair Museum
Bekijk meer cases

Zij werken al met Facilitor

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen