MJOP

Planmatig Onderhoud

De module Planmatig Onderhoud is bedoeld voor medewerkers die gericht, gedetailleerd en efficiënt een meerjarenplan definiëren voor vastgoedobjecten en technische installaties.

Planmatig Onderhoud is één van de software modules van FACILITOR. Op basis van uw wensen kan bepaald worden welke modules ingezet kunnen worden om uw doelen te bereiken. U kunt met een paar modules beginnen en zodra nodig uitbreiden naar meerdere modules. U betaalt alleen voor de modules die u in gebruik heeft.

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen