Beheer

Het beheer van huisvesting brengt veel activiteiten met zich mee zoals planning, onderhoud, overzicht, status etc. Alle informatie in één systeem en vandaar uit alle benodigde taken kunnen uitvoeren biedt veel tijdswinst, gemak en efficiency op.

Objectenbeheer

Objectenbeheer

Met de module Objectenbeheer kunt u ieder object of ICT-middel registreren, beheren en classificeren. Ieder object heeft zijn eigen kerngegevens en om die reden heeft u, naast de standaardvelden, onbeperkte mogelijkheden deze gegevens per objectsoort zelf te bepalen en te configureren. Automatisch wordt per object een logboek bijgehouden van storingen en gebeurtenissen. Ook wordt de historie vastgelegd, volledig geïntegreerd met de overige FACILITOR-modules.

Recurring Tasks

Met de module Recurring Tasks krijgt u overzicht en controle over taken die met regelmaat terugkeren. In een takenoverzicht is direct te zien wanneer er iets met een object moet gebeuren. Als het zover is kan aangegeven worden dat de taak heeft plaatsgevonden en kunnen aantekening of bijlagen toegevoegd worden. Na het afmelden wordt automatisch het moment van de volgende taak bepaald en zal deze t.z.t. weer automatisch in beeld komen. Deze taken kunnen op alle devices met een internetbrowser worden afgehandeld.

Recurring Tasks
Contractenbeheer

Contractenbeheer

Een facilitaire organisatie sluit vele contracten af met leveranciers, huurders en onderhoudsbedrijven. Een adequaat beheer van deze contracten in termen van contractantgegevens, contractduur, condities, prijsniveaus etc. dragen bij aan een professionele bedrijfsvoering. FACILITOR onderscheidt meerder contracttypes, zoals onderhoudscontracten, huurcontracten, leveringscontracten, SLA’s, raamcontracten. Vanzelfsprekend wordt er tijdig genotificeerd wanneer de opzegtermijn van een contract nadert.

Sleutelbeheer

De module Sleutelbeheer biedt de mogelijkheid sleutels en cilinders van deuren, kasten, hekken etc. te registreren. Bijgehouden wordt wie welke sleutels in bezit heeft, waarmee bekend is wie tot welke ruimte toegang heeft, hoeveel en welke sleutels er in omloop zijn en hoeveel er dus nog beschikbaar zijn.

Sleutelbeheer
Voorraadbeheer

Voorraadbeheer

Hoewel bedrijven streven naar just-in-time leveringen ontkom je niet altijd aan de behoefte een (beperkte) voorraad van bepaalde artikelen te houden. De module Voorraadbeheer is geschikt voor meerdere magazijnen op verschillende locaties en kan de beheerder notificeren bij het overschrijden van minimale voorraden en vervolgens met een besteladvies komen.

Uitleenbeheer

Deze functionaliteit is speciaal gemaakt om tijdelijke balie-uitgiften op eenvoudige wijze te registreren en te koppelen aan een persoon. Hierbij kunt u denken aan de uitleen van bijvoorbeeld een laptop, sleutels en fietsen.

Uitleenbeheer
Verbruiksregistratie

Verbruiksregistratie

Energiemeters moeten periodiek worden uitgelezen en gepubliceerd. FACILITOR biedt de mogelijkheid om meterstanden van meerdere apparaten en van meerdere vestigingen periodiek en automatisch te verzamelen en te presenteren aan de beheerder. U krijgt hiermee een realistisch beeld van het water- en energieverbruik van uw organisatie. Door uw energiegebruik te toetsen aan locaties onderling of aan genormaliseerde standaarden kunt u een beleidsplan opstellen dat gericht leidt tot besparing op uw energiekosten.

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen