Management Informatie

Alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie zijn goed op de hoogte en hebben alle benodigde informatie tot hun beschikking. Met deze informatie kan waar nodig worden bijgestuurd om de efficiëntie en effectiviteit van uw dienstverlening te kunnen vergroten. Zo krijgt u informatie waarmee u in één oogopslag ziet hoe uw afdeling op dit moment functioneert en of SLA’s gehaald worden.

Analyzer

Analyzer

Management informatie is voor iedere organisatie van grote waarde. Facilitor Analyzer is een krachtige applicatie voor business analyses. Het is snel te implementeren en eenvoudig in gebruik, maar ontzettend krachtig. De door u geformuleerde KPI’s (key performance indicatoren) kunnen snel en gestandaardiseerd vertaald worden naar een gebruiksvriendelijke weergave van de resultaten, die in verschillende grafische vormen kunnen worden gepresenteerd.

Real-Time Monitoring

Realtime stuurinformatie kunt u op grafische wijze uit Facilitor halen. Door middel van instelbare dashboards ziet u in één oogopslag hoe uw afdeling op dit moment functioneert. U kunt bijsturen op SLA tijden, acceptatietijden, aantal openstaande meldingen etc. Wij kunnen voor u op verzoek ook specifieke dashboards inrichten.

Real-Time Monitoring
KPI Advanced Monitoring

KPI Advanced Monitoring

Met deze module kan eenduidig in dashboards gerapporteerd worden over processen en onderwerpen aan de hand van nader te definiëren KPI’s. Deze KPI’s zijn in de praktijk niet voor alle organisaties gelijk en dienen dus eerst te worden gedefinieerd en vertaald naar het stramien. Door deze flexibiliteit kunnen de KPI’s uit een diversiteit van gegevens bestaan, zoals tellingen, klantbeoordelingen, meterstanden etc. De online realtime presentatie is in Facilitor beschikbaar met verschillende zichtmogelijkheden, zoals per periode en per locatie.

User Defined Reporting (UDR)

De module User Defined Reporting (UDR) geeft de beheerder de mogelijkheid zelf specifieke rapportages te maken. Dit kan op basis van bestaande rapporten maar ook op basis van een verzameling nieuwe UDR-basisrapporten voor de belangrijkste modules als Meldingen, Reserveringen, Bestellingen, Facturen etc.

User Defined Reporting (UDR)

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen