Service Management

Met Facilitor bieden we een complete infrastructuur waarmee het mogelijk wordt een breed spectrum aan services te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan zowel actiegerichte als informatiegerichte diensten.

Service Management

Met FACILITOR bieden we een infrastructuur waarmee het mogelijk wordt een breed spectrum aan services te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan zowel actiegerichte als informatiegerichte diensten voor de vakgroepen facility management, IT-service management, security, HRM, en dergelijke. U kunt met één module alle services ondersteunen en dat geeft een heldere en beheersbare situatie die de gewenste standaardisatie binnen uw totale organisatie mogelijk maakt. Een permanente monitoring van de prestaties ten opzichte van de afspraken (SLA) zorgt dat u altijd zicht heeft op de prestaties van uw organisatie en leveranciers zodat u tijdig bij kunt sturen indien nodig. De vriendelijke volledig geïntegreerde zelfservice verhoogt de zelfredzaamheid van de medewerkers en zowel de efficiency als de kwaliteit van de serviceorganisatie. Verreweg de meeste serviceprocessen zijn met deze module te realiseren.

Service Management
Reserveringen

Reserveringen

Uiteraard biedt FACILITOR alle functionaliteiten om reserveringen van bijvoorbeeld vergaderzalen, auto’s en audiovisuele middelen op een gebruiksvriendelijke wijze te realiseren. U kunt hierbij gebruik maken van planborden om direct en overzichtelijk inzage te krijgen in de reserveringsmogelijkheden. Integraal kunt u bezoekers en parkeerplaatsen registreren of catering bestellen. Een overzichtelijke actuele presentatie op welkomstschermen, terugbrengen van no-shows of integratie met bezettingssensoren.

IT Service Management

Als er iets op het gebied van IT niet goed werkt, dan leidt dit direct tot de nodige irritatie. Gemakkelijk een incident kunnen melden en het snel afhandelen van deze incidenten leidt tot tevreden collega’s. Alle incidenten worden geregistreerd op één plek, waardoor overzicht en inzicht ontstaat over de inhoud en voortgang van incidenten. Of er komt een nieuwe medewerker en door de integratie met HRM, Facility Management en het gebruik van workflows, krijgt IT op tijd te horen waar welke ICT middelen nodig zijn en kan dit tijdig ingepland worden.

IT Service Management
Klantentevredenheidsonderzoek

Klantentevredenheidsonderzoek

Deze module maakt het mogelijk de tevredenheid van uw klanten te meten. Aan de hand van een vragenlijst komt u erachter waar de mogelijke verbeterpunten van uw dienstverlening liggen en of uw beleving overeenkomt met de werkelijkheid.

Kennisbank met FAQ

Voor veelgestelde vragen is de kennisbank ontwikkeld, die direct getoond kan worden bij het invoeren van meldingen. Deze kennisbank is zowel voor uw klanten als de backoffice beschikbaar. Door de inzet ervan zal het aantal meldingen afnemen en de zelfredzaamheid van uw klanten vergroot worden.

Kennisbank met FAQ
Bezoekersbalie

Bezoekersbalie

Bezoekers, inclusief parkeerplaats en meeting point, kunnen worden aangemeld vanuit iedere werkplek. De receptie ziet per dagindeling wie er komt en wat de instructies zijn als een bezoeker zich meldt. De bezoekerspasjes kunnen vooraf of terstond door de receptie worden aangemaakt, daarnaast worden aankomst- en vertrektijden geregistreerd. Kent uw organisatie aanvullende eisen zoals verplichte identificatie of controle op verplichte certificaten van bijvoorbeeld leveranciers? Ook daar is binnen deze module alle ruimte voor.

Bezoekers Oproepmodule

Met de Bezoekers Oproepmodule, in aanvulling op de modules Reservering en Bezoekers, is het mogelijk om aangemelde bezoekers op te roepen. Denk hierbij aan de toepassing in wachtruimtes voor spreekuren op afspraak of inloopspreekuren. Bezoekers kunnen op een scherm in de wachtruimte zien door welke balie zij worden opgeroepen en krijgen hierbij een actueel inzicht in de wachtrij.

Bezoekers Oproepmodule
Messenger

Messenger

Messenger wordt ingezet om berichten vanuit FACILITOR gericht te sturen naar een bepaalde medewerker, een specifieke afdeling, locatie of aan alle medewerkers van de organisatie. Ook kunnen mededelingen op de Portal worden gepubliceerd.

Smoelenboek & Telefoongids

Een smoelenboek op intranet is handig. De actuele persoons-, functie-, locatie- en contactgegevens zijn hierdoor eenvoudig beschikbaar. Daarnaast kunnen collega’s elkaar op die manier vinden en elkaar zien voordat ze samen in vergadering gaan. Al deze gegevens kunnen beschikbaar gemaakt worden binnen FACILITOR.

Smoelenboek & Telefoongids

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen