Vastgoed Management

Operationele, tactische en strategische performance van uw vastgoedobjecten en installaties overzichtelijk in één systeem. Realtime informatie middels rapportages en KPI dashboards. Toekomstige investeringen overzichtelijk weergegeven in een meerjaren onderhoudsbegroting.

Graphics

Graphics

FACILITOR Graphics biedt u de mogelijkheid technische informatie over vastgoed objecten, technische installaties, ict-middelen en huisvesting op een grafische wijze in plattegronden te registreren en te beheren. De informatie van de AutoCAD-tekeningen en gerelateerde gegevens uit de FACILITOR database worden gekoppeld en hierdoor heeft u realtime informatie zoals vlekkenplannen, huurdersoverzichten, storingslocaties en actuele bezetting online ter beschikking.

Verhuizingen

Met de module Verhuizingen kunnen zowel incidentele verhuizingen als grootscheepse verhuisprojecten gecontroleerd worden uitgevoerd. Er kunnen grafisch verschillende scenario’s worden opgesteld zonder de actuele situatie te verstoren, waarna het gekozen scenario uiteindelijk met een druk op de knop kan worden doorgevoerd.

Verhuizingen
Meerjaren Onderhoudsplanning - MJOP

Meerjaren Onderhoudsplanning - MJOP

De module Meerjaren Onderhoudsplanning is bedoeld voor gespecialiseerde medewerkers die gericht en efficiënt een meerjarenplan definiëren voor vastgoedobjecten en technische installaties. Het jaarplan kan integraal geëxporteerd worden naar de module Service Management van waaruit de offertes en opdrachten worden aangevraagd en uitgegeven.

Meerjaren onderhoudsbegroting - MJOB

De module Meerjaren Onderhoudsbegroting is bedoeld voor gespecialiseerde medewerkers die gericht en efficiënt een meerjarenbegroting definiëren van de totale kosten voor vastgoedobjecten en technische installaties. Hier zie je binnen je selectie een totaaloverzicht van de totale kosten voor de komende jaren. Die selectie kan als gebruikelijk op heel veel manieren, bijvoorbeeld per regio, locatie, gebouw maar ook per discipline, groep of objectsoort, in deze context een indeling die vaak gebaseerd is op de NL-SfB-codering.

Meerjaren onderhoudsbegroting - MJOB

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen