Vastgoedbeheer Software

Vanwege de standaard en flexibele programmatuur is het systeem in hoge mate configureerbaar, inzetbaar voor zowel grote als kleine organisaties en eenvoudig aanpasbaar aan nieuwe situaties.

Gebruikersvriendelijk

Makkelijk in gebruik en toegankelijk op alle devices, waar u ook bent. Ons systeem wordt door onze ruim 170.000 gebruikers als gebruiksvriendelijk en intuïtief ervaren. Daarnaast sparren we voortdurend met klanten over nieuwe oplossingen, ontwikkelingen en succesvolle werkmethoden.

Optimaal beheer van uw vastgoed

Vastgoedbeheer brengt veel activiteiten met zich mee zoals planning, beheer, onderhoud, energiebeheer en facturatie. Alle informatie in één systeem en vandaar uit alle benodigde taken kunnen uitvoeren biedt veel tijdswinst en gemak op. FACILITOR is gebruikersvriendelijk en intuïtief en dus makkelijk voor al uw gebruikers van het systeem.

Gemak dient de mens

Tijdens de drukte van een werkdag moet er veel geregeld worden. En iedereen wil dit goed en snel geregeld hebben, zonder uitgebreide mails of telefoontjes over en weer, vanaf je werkplek, of als je onderweg bent vanaf je smartphone of tablet, waar of wanneer dan ook. Al uw vastgoedgerelateerde gegevens hebt u in één database beschikbaar.

Een open grondhouding, stabiele basis en makkelijk te koppelen met andere systemen en leveranciers. Ruime ervaring: we hebben al meer dan 2.500 koppelingen gerealiseerd.

Overzicht en inzicht

Alle betrokkenen binnen de organisatie, en eventueel ook b.v. leveranciers buiten de organisatie, zijn goed op de hoogte en hebben alle benodigde informatie tot hun beschikking. U houdt overzicht over uw contractuele verplichtingen en contractverlengingen.

Correcte, eenduidige en actuele informatie is cruciaal om inzicht en overzicht te hebben. Met deze informatie kan worden bijgestuurd waar nodig om de efficiëntie en effectiviteit van uw dienstverlening te kunnen vergroten. Realtime informatie die op grafische wijze weergegeven kan worden in instelbare dashboards. Zo krijgt u de informatie waarmee u in één oogopslag ziet hoe uw afdeling op dit moment functioneert, of SLA’s gehaald worden.

Verdere optimalisatie met ‘Inkoop en Bestellen’

De afhandeling van meldingen of klachten door derden, het kan allemaal geregeld worden vanuit hetzelfde portaal. En dan is alles geregeld, de verplichtingen, de autorisaties, de order automatisch naar de leverancier en de volledige financiële afhandeling. Hiermee worden alle overbodige handmatige activiteiten uit het proces gehaald en dit levert al gauw zo’n 40% tijdsbesparing op in het proces binnen het vastgoedbeheer.

Wilt u meer weten?

Contact Trial aanvragen